Чому жінкам не варто робити тату на попереку?

-- Як поєднується мальована краса i здоров'я? -- Основна небезпека -- iнфекцiї, -- застерiгає лiкар-дерматолог Iнна Прохiр. -- Також не слiд забувати, що поверхня шкiри пiсля нанесення малюнка, залишається вiдкритою раною. Якщо допустити хоч найменшу похибку при доглядi свiжого татуювання, можна легко занести iнфекцiю, i тодi малюнок на тiлi перетворитися на рану. Друга небезпека пов'язана з фарбою для татуювань. Їх не контролюють органи охорони здоров'я, тому не треба проходити всi тi складнi й дорогi дослiдження, якi проводять, наприклад, з лiками. Iнодi не зовсiм добросовiснi майстри тату можуть використовувати фарби, що призначенi для промисловостi, а їх вплив на людей при пiдшкiрному введеннi взагалi не дослiджено. Це означає, що спрогнозувати реакцiю людини на татуювання не може нiхто. Зазвичай пацiєнту просто кажуть, що можлива алергiчна реакцiя, але нiхто не попереджає, що проявитися реакцiя може через кiлька мiсяцiв або навiть рокiв пiсля нанесення. Часто пiсля таких татуювань на тiлi залишаються шрами. Якщо використовують фарбу з металевими частинками, то людинi пiсля нанесення малюнка протипоказана магнiтно-резонансна томографiя (МРТ), оскiльки мiсця з тату будуть набрякати, свербiти i болiти. Часто подразнення на мiсцях татуювань викликають i сонячнi променi, тому їх треба ховати вiд сонця або використовувати сонцезахисний крем iз високим ступенем захисту. Не можна робити татуювання людям з ослабленим iмунiтетом, з ВIЛ та СНIДом, а також тим, хто має цукровий дiабет, i пацiєнтам з пересадженими органами. -- Чи правда, що татуювання бiльше шкодять жiнкам? -- Скiльки б не боролися жiнки за рiвноправнiсть, чоловiчий i жiночий органiзми вiдрiзняються, i те, що чоловiковi може здатися дрiбницею, для жiнки обернеться проблемою. Одна з таких проблем -- наслiдки нанесення татуювань на поперек. Пов'язано це з тим, що тату в цьому мiсцi ускладнює дiагностику захворювань органiв малого таза. Наприклад, жiнкам з тату на попереку часто не рекомендують проходити МРТ, оскiльки результати його будуть недостовiрними, а сам процес проведення болючим, через наявнiсть металiв у фарбах. Крiм того, жiнкам з татуюванням на попереку не можна робити епiдуральну анестезiю, яку часто використовують при пологах i кесаревому розтинi. При епiдуральнiй анестезiї речовину-анестетик вводять в оболонку спинного мозку за допомогою проколу в поперековому вiддiлi. Вводити голку через картинку лiкарi бояться, оскiльки це може призвести до потрапляння частинок пiгменту або мiкроорганiзмiв з татуювання у спинномозкову рiдину. У свiтi вже зафiксовано випадок, коли через це жiнку паралiзувало. Крiм того, потрiбно пам'ятати: вiзерунки на сiдницi негативно впливають на мiсцевий iмунiтет, що пiдвищує ймовiрнiсть виникнення iнфекцiй сечостатевої сфери та циститiв. А татуювання на внутрiшньому боцi стегна здатнi знизити iмунний захист органiзму в цiлому. -- То може краще зробити тимчасове татуювання? З хни, наприклад? -- Нiхто не застрахований вiд побiчних ефектiв пiсля нанесення татуювань. Це можуть бути i невеликi мiсцевi реакцiї (почервонiння, пухирцi, червонi плями), i пiдвищена чутливiсть шкiри до сонячного свiтла, i навiть утворення рубцiв так само, як i при нетимчасових татуюваннях. Ви спитали про хну. Справдi, часто як безпечнi та природнi татуювання позицiонують тi, що роблять за допомогою хни або мехенди. Сама собою хна не дає темного кольору, частiше червоний, рудий або коричневий. Щоб домогтися насиченого чорного кольору, в неї додають рiзноманiтнi барвники, якi не завжди сертифiкованi органами охорони здоров'я i можуть провокувати алергiчнi реакцiї. Наприклад, у хну часто додають фарби для волосся, якi можуть спричинити подразнення при нанесеннi на шкiру. Тому можу з упевненiстю сказати, що жодне татуювання не є стовiдсотково безпечним. I, перш нiж зважитися на нього, треба добре зважити всi "за" та "проти". А свою iндивiдуальнiсть, незалежнiсть i свободу можна виражати iншими, бiльш безпечними для здоров'я способами!
Чому жінкам не варто робити тату на попереку? Чому жінкам не варто робити тату на попереку? Reviewed by Маряна Гриців on 5:56:00 Rating: 5